Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi Tefsiri

-Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır.
-Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.
-Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.
-Peygamber Efendimizin (SAV) Ayet-el Kûrsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAH'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (Üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu ALLAH'ın C. C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret" buyurmaktadır.
-Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH'u Teâlâ'nın İsmi geçmektedir.
-Yatmadan okuyana ALLAH'u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.
-Yâ RasulULLAH (SAV) Kur'an'ı Kerimin hangi Sûresi (Derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye (RA), "İhlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe (RA) "Kur'an'ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür. " diye sorunca, Peygamber Efendimiz (SAV) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)

-Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'an'ı Kerimin dörtte biridir.
-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH'a C. C. Yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş'ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH'u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O'na Tazimde bulunur.)" (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH'u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. " (Beyhâki)

-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur'an Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (Şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir. " (Beyhâki)

-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi'yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH'ın C. C. Zimmetinde olur. " (Heysemi)

-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı (Kederli) anında okursa ALLAH C. C. Ona yardım eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)

-(Şeytan, cinler v. S. Şerli yaratıkların şerrinden ve anne ya da çocuğuna zarar vermelerinden ya da öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH'u Teâlâ'ya sığındırılması gerekir (Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).
-Efendimiz (SAV) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C. C. O yemek ve katığın bereketini çoğaltır. " (Suyuti)

-Efendimiz (SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arş'ın altındaki, Rahman'ın (Teâlâ) hazinesindendir. " buyururdu. (Suyuti)

-Seleme İbni Kays (RA) "ALLAH'u Teâlâ ne Tevratta ne İncil'de ne de Zebur'da Ayet'el Kûrsi'den daha büyük bir Ayet indirmedi. " (Suyuti)

-Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir (Büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.
-Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH'ın C. C. İzniyle hasıl olur (Ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).
-Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.
-Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.
-Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz. Ali (K. V.) buyurmuştur.
-Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.
-Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.
-Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
-Adını, âyetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi mânalara gelen kürsî kelimesinden almıştır. Nazillili Muhammed Hakkı, yetü'l-kürsî'nin fazileti hakkında doksan beş hadis ve ayrıca bu âyet için doksan üç isim tespit ettiğini kaydettikten sonra kendisinin önem verdiği bazı delillere dayanarak âyetin kırk kadar adını zikretmektedir (Bk. Ḫ azînetü'l-esrâr, s. 125-138). Genellikle bu isimler ya yetü'l-kürsî'nin fazileti (A‘zamü'l-âyât, seyyidetü âyi'l-Kur'an, efdalü âyi'l-Kur'an, eşrefü âyi'l-Kur'an) veya konusu (âyetü sıfâtillâh, âyetü't-tevhîd) yahut da okunduğu takdirde sağlayacağı faydalar (El-âyetü'l-hâfıza, el-âyetü'd-dâfia) göz önünde bulundurularak düşünülmüş ve düzenlenmiştir.

Tamamı on cümleden ibaret olan yetü'l-kürsî'de Allah Teâlâ'nın birliği, O'nun hay (Daima diri) ve kayyûm (Zâtı ile kā im) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda bulundurduğu, O'nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği, bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

yetü'l-kürsî'nin fazileti hakkındaki bazı hadislerde Hz. Peygamber Kur'an'da en büyük âyetin yetü'l-kürsî olduğunu (Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Ṣ alât”, 352, “Ḥ urûf”, 1), yatağına girerken onu okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona yaklaşamayacağını (Buhârî, “Vekâlet”, 10), bu âyetin içinde Allah'ın en yüce isminin bulunduğunu (Müsned, VI, 461) ve Kur'an âyetlerinin efendisi olduğunu (Tirmizî, “Feżâʾ ilü'l-Ḳ urʾân”, 2) haber vermiştir. Rivayet tefsirlerinde yer alan bazı hadislerde de yetü'l-kürsî'yi okuyana Allah'ın hemen bir melek göndereceği, ertesi güne kadar bu meleğin onun iyiliklerini yazacağı ve kötülüklerini sileceği, farz namazların arkasından onu okuyanın da öldüğü zaman cennete gireceği ifade edilmiştir. Bu hadislerde işaret edilen fazileti sebebiyledir ki yetü'l-kürsî namazların sonunda genellikle okunan bir âyettir. Aynı inançla namaz dışında da sık sık okunan âyetler arasında yer alır. (Https://islamansiklopedisi. Org. Tr/ayetul-kursi)

Son Güncelleme : 19.01.2024 11:15:39
Ayetel Kürsi Tefsiri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ayetel Kürsi Tefsiri Yorumları
şifre

13 Yorum Yapılmış "Ayetel Kürsi Tefsiri"
arkadaşlar ister inanın ister inanmayın sabah evden çıkarken eğer evde bişey unuttuysam ayetel kürsi yi okumadan çıkarsam kesinlikle unutuyorum. eğer hemen evden çıktıktan sonra okursam hemen evde unuttuğum (telefon, yüzük, cüzdan vs.) aklıma gelip eve hemen dönüp geri alıyorum. kesinlikle unutkanlığa ilaç bir ayet i kerime. elhamdulillah.
Ümraniyeli . 31.10.2015
CEVAP YAZ
Ayetel Kürsi Tefsiri hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Ayetel Kürsi Tefsiri konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.
Admin . 28.01.2013
CEVAP YAZ
ben sürekli okuyorum hem içim ferahlıyor hemde huzur buluyorum.. rabbim bunu okuyanı darda bırakmaz bırakmıyorda
Mehtap . 23.04.2015
CEVAP YAZ
Müthiş bir duygu ben ezberlediğimde mutluluktan havalara uçtum şimdi sürekli dilimde Allah herkese nasip eylesin
Haluk Gençay . 29.05.2015
CEVAP YAZ
313 veya 18 gibisayılar önemlidir yazıyor oysa islamda gün yıl boy ömür vs sayılar ve ölçüler izaFİ DEĞİLMİDİR.
Uğur Şahin . 05.05.2017
CEVAP YAZ
Azalarımdan bir parça gibi bakıyorum koruyorum okuyorum ÇOK ŞÜKÜR ELHAMDÜLİLLAH
Avni . 12.06.2015
CEVAP YAZ
ÇOK GÜZEL BİR ŞEYMİŞ HERKESİN OKUMASINI TAVSİYE EDİYORUM.
Halil İbrahim Güneş . 12.05.2014
CEVAP YAZ
çocuklarta vesveseyi önlermi bunu öğrenmek itiyorum.
Meral Genç . 07.04.2013
CEVAP YAZ
herkes okusun yanlız kalpten okusun
Gökhan . 03.05.2015
CEVAP YAZ
teşekkürler ALLAH Razı Olsun :D
Fatih . 12.04.2015
CEVAP YAZ
bunun kaynakcası ne
Zehra . 01.06.2016
CEVAP YAZ
çok güzel bir şey
Halil . 12.05.2014
CEVAP YAZ
çok güzel
Zeynep Nur . 09.05.2016
CEVAP YAZ
Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi, Kur'an'ı Kerim'in Seyyid'i ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhit ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihten önce de okunur. Allah'ı tanıtır v...
Amener Resulu
Amener Resulu
'Bismillahirrahmanirrahim'Amene'r resulu bima ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih. La nüferriku beyne ehadim mir rusulih ve kalü semi'na ve eta'na gufraneke Rabbena ve ileykel'masir. La y...
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi hem dünyada hem de ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 k...
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Oku
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyy...
Ayetel Kürsi Meali
Ayetel Kürsi Meali
ALLAH ki, Tanri yoktur ancak O vardir, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklamasi ne de uyumasi sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O'nun içindir; O'nun katinda kim sefaat edebilir ki izni olmaksizin; bilir önlerinde ve arkalarinda olanlari...
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Soru: Kur'an'ı Kerimde kaç tane sure vardır?Cevap: 114Soru: Kur'an'ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır?Cevap: 14 tane.Araf 206, Rad 15, Nahl 41, İsra 107, Meryem 58, Hacc18, Furkan 60, Neml 25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. ...
Ayetel Kürsinin İnişi
Ayetel Kürsinin İnişi
Kürsî ve Allah'ın Kürsîsi: Kürsî; Taht, koltuk demektir. Kök anlamıyla üst üste katlanmayı, bir araya toplanmayı belirtir. Belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulac...
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kûrsi aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Ayetel Kûrsi okuyan Ahmet El Acemi...
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Ayetel Kûrsi aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, Ayetel Kûrsi okuyan Kâbe İmamları ...

 

Ayetel Kürsi
Amener Resulu
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Meali
Ayetel Kürsi Tefsiri
Ayetel Kürsi Kaç Ayet
Ayetel Kürsinin İnişi
Ayetel Kürsi Ahmet El Acemi
Ayetel Kürsi Kabe İmamları
Popüler İçerik
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ayetel Kürsi
Amener Resulu
Ayetel Kürsi Fazileti
Ayetel Kürsi Oku
Ayetel Kürsi Meali
Bilgi Kaynagi
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bilgi Kaynagi
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024